Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 313)(indskriftid: 313)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Håstad-sten

Fundomstændigheder:
Stenen er nu kun et brudstykke, men da *Wessman i 18. årh. aftegnede indskriften, var stenen hel. Den sad da på østre side af kirkegårdsmuren.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i kirkegårdsmur.

Ejerinstitution: Lunds Universitets Historiska Museum
Kraftstorg 1
22350 Lund
Sverige

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Skåne län (Amt), Torna (Herred), Håstad (Sogn). Nr.: SV1911

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1700-tallet

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 70 cm

Bredde: 110 cm

Tykkelse: 30 cm

Oprindelige mål: Stenen er et fragment, så det oprindelige højde kan ikke angives.

Tilstand: Stenen er et fragment.


Stikord:


Wessman, N.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 79

Dansk oversættelse:
Brand gjorde disse kumler efter sin fader Gubbe. Og (ligeledes gjorde) Eve, Gubbes fælle.

English translation:
Brandr made this monument in memory of Gubbi, his father, and (so did) Efi, Gubbi's partner.

Transskription:
Brandr gærði kumbl þǿsi øftiR Gubba, faður sinn, ok Efi, fēlagi Gubba.

Translitteration:
brant(r) [: karþi : kubl : þusi : uftir : k]uba | faþur sin : [auk : ifi : filaki : (i)ku]ba :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Navnet Efi kendes ikke fra andre indskrifter, men har tyske paralleller (Peterson 2007: 58).

Læsningskommentar:
DRs vurderer Wessmanns tegninger som mangelfulde og antager - uden tvingende grund - at "uftir" er en fejllæsning for "uftiR". Derimod er der indholdsmæssige grunde til at se bort fra i-runen i "ikuba", da der må være tale om en gentagelse af navnet på den afdøde.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 14,5-15 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: At dømme ud fra Wessmanns tegninger fra 1743 og 1744 har indskriften haft konturordning med en uregelmæssig indskriftafslutning på stenens midte.

Indskriftplacering:
Formentlig på stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 318