Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 348)(indskriftid: 348)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Holm-sten

Fundomstændigheder:
Skonvig fandt stenen hos en bonde der 50 år tidligere havde fundet den i Holms kirkemur. Stenen har været flyttet til Furugården og derfra til Holm kirkes våbenhus og i 1873 til Statens historiske museum i Stokholm.

Opbevaringssted: Statens Historiska Museum.

Genstandstype: Gravsten.

Genstandstypekommentar: Gavlsten fra en gravkiste.

Anvendelse: Gravsten genanvendt som bygningselement i skorsten og senere brosten.

Ejerinstitution: Historiska museet
Sverige

Datering: 1100-1300

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering til romansk tid.

Fundsted: Hallands län (Amt), Halmstads (Herred), Holm (Sogn). Nr.: SV4303

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Slutningen af 1500-tallet

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 77 cm

Bredde: 45 cm

Tykkelse: 16 cm

Indskrift(er):

DK nr.: Hal 3

Dansk oversættelse:
Her ligger Ejnar Arnbjørns søn. Gud (hjælpe hans sjæl).

English translation:
Here lies Einarr Arnbjǫrn's son. God.

Transskription:
Hiar liggær Enar Arnbiornar sun. Guþ.

Translitteration:
: hiar : (l)(i)(g)ær : ennar : arnbiornar : sun : guþ

Ornamenteret: Nej.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 8,9-11 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Indskriftplacering:
På stenens smalside mellem 2 rammestreger.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 353